Hankkeen esittely

Hankkeen tarkoitus on tuottaa uusia menetelmiä, joiden avulla metsävara- ja hakkuutiedot ovat paremmin ajan tasalla sekä tehostetaan metsälain valvontaa. Hankkeessa kehitetään Sentinel 2 -satelliitin tarjoamaan ilmaiseen aineistoon perustuva muutostulkintamenetelmä. Sillä arvioidaan metsäalueella tapahtunutta biomassan vähenemistä valitulla aikavälillä. Päähuomio on päätehakkuiden kartoituksessa ja lisäksi selvitetään metsätuhojen kartoittamista. Kehitettävä menetelmä on mahdollisimman automaattinen ja siitä kehitetään käyttäjän tarpeiden mukaan palvelun pilotti, jonka tuloksia käyttäjä testaa omissa järjestelmissään. Sentinel-2 -satelliitti on osa Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön yhteistä viiden miljardin Copernicus -ympäristöohjelmaa.

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Hankkeen tavoitteena on tehostaa metsävaratiedon hyödyntämistä parantamalla tiedon laatua ja liikkuvuutta sekä kehittämällä sähköisiä palveluita.

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke kostuu yhdestätoista eri hankekokonaisuudesta, joista yksi on Metsävaratiedon ajantasaistus – satelliittikuviin perustuva muutostulkinta.