Hankkeen toimijat

partner-logo-vtt

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on kansallisella statuksella toimiva Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Lisätietoja www.vtt.fi

VTT toimii hankkeen päävastuullisena vetäjänä, vastaten projektin hallinnoimisesta ja tutkimusmenetelmien kehittämisestä.

satellio-logo-vari2 
Satellio Oy on sateliittidatan käyttöön ja hyödyntämiseen erikoistunut yritys. Lisätietoja www.terramonitor.com

Satellio vastaa hankkeessa automaattisen sateliittiaineiston hankinta- ja käsittelyprosessin kehittämisestä, satelliittiaineiston hallinnoimisesta sekä palvelun teknisesta toteutuksesta ja testaamisesta.

Satellio Oy on kesäkuusta 2018 alkaen Terramonitor.
Päivitetty 3.12.2018

logo

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. Lisätietoa: www.metsakeskus.fi

Metsäkeskus toimii kehitettävän tekniikan loppukäyttäjänä hyödyntäen kehitettävää palvelua metsänkäytön valvonnassa ja kehittämisessä.

logo_fi

Luonnonvarakeskus LUKE kehittää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Luonnonvarakeskuksella on lisäksi lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Se huolehtii luonnonvarojen seurannoista, varmennetusta taimituotannosta, torjunta-aineiden tarkastuksesta, geenivarojen säilytyksestä, kasvihuonekaasujen laskennasta, tukee luonnonvarapolitiikkaa ja tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot. Lisätietoa: www.luke.fi

Luonnonvarakeskus toimii hankkeessa maastomittausaineiston toimittajana ja virhearvioinnin kehittäjänä.

logo_1

Suomen ympäristökeskus SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. Lisätietoa: www.syke.fi

Hankkeessa Suomen ympäristökeskus satelliittimateriaalin esikäsittelystä ja prosessoinnista.