Kirjoittajan arkistot:admin

9.12.2019 Julkaisu International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation -aikakauslehdessä

Hankkeen aikana kehitetyistä muutostulkinnan virhearviointimenetelmistä kertova artikkeli ”Errors related to the automatized satellite-based change detection of boreal forests in Finland” on julkaistu International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation -aikakauslehdessä. Artikkeli on luettavissa täällä:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243419308852

2.6. Metsäkeskuksen tiedote hankkeeseen liittyen

Metsäkeskuksen julkinen tiedote 2.6. hankkeeseen liittyen.

UUSI SEURANTAMENETELMÄ TEHOSTAA JA PARANTAA METSÄLAIN VALVONTAA

Metsäkeskus on mukana hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on tehostaa ja parantaa metsälain valvontaa. Pilottivaiheessa olevassa satelliittikuvaushankkeessa tarkastellaan toteutuneita metsien hakkuita satelliittikuvien erotuskuvatulkinnalla. Nyt saatujen testiaineistojen perusteella on pääteltävissä, että kaikilta hakkuukohteilta ei ollut jätetty metsänkäyttöilmoitusta. Havaittuja eroavuuksia satelliittikuvien ja tehtyjen metsänkäyttöilmoitusten välillä tarkastetaan parhaillaan maastossa.
Metsäkeskus on saanut käyttöönsä ensimmäisiä satelliittikuvausaineistoja hakkuista, jotka on toteutettu syksyn 2015 ja syksyn 2016 välisenä aikana. Uudella kuvausmenetelmällä voidaan nähdä toteutuneet uudistushakkuut varsin luotettavasti. Metsäkeskus testaa uutta hakkuiden satelliittiseurantamenetelmää hallituksen Metsätieto ja sähköiset palvelut –kärkihankkeessa. Satelliittiseurantatutkimuksessa ovat mukana myös VTT, Satellio, Luke ja Syke.

Satelliittikuvien ja Metsäkeskukseen saapuneiden metsänkäyttöilmoitusten aineistojen vertailun perusteella näyttää siltä, että kaikista toteutuneista hakkuista ei ole jätetty lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus selvittää parhaillaan, pitävätkö satelliittikuvien tiedot paikkansa ja miksi hakkuista ei ole toimitettu ilmoitusta.

Neljältä koealueelta saatujen satelliittikuvien perusteella on löydetty yli 150 kohdetta, joista ei löytynyt hakkuita vastaavaa metsänkäyttöilmoitusta. Kohteiden määrä voi kuitenkin vähentyä, sillä satelliittikuvissa esimerkiksi pilvet voivat antaa virhetulkinnan, ja siksi kohteet on tarkastettava maastossa. Osa kohteista sijoittuu myös taajamien kaava-alueille, joilla tehtävistä hakkuista ei edellytetä metsälain mukaista metsänkäyttöilmoitusta.

Alustavien tulosten perusteella kahdessa kohteessa on hakattu metsälain tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä.

Syyt laiminlyönteihin selvitetään
Metsäkeskus selvittää jokaisen epäselvän tapauksen maanomistajan, hänen edustajansa tai puunostajan kanssa. Kun laiminlyönnin syy saadaan selville, Metsäkeskus päättää mihin toimenpiteisiin on tarpeen ryhtyä. Lisäksi Metsäkeskus kutsuu metsäalan toimijat koolle suunnittelemaan vaadittavia korjauksia toimintatapoihin.

– Toimijoiden laadunhallinta ja omavalvonnan menettelyt ovat tässä avainasemassa, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta.

Alustavien selvitysten perusteella metsänkäyttöilmoitusten laiminlyönteihin on inhimillisiä ja teknisiä syitä. Ilmoituksessa kuvio on esimerkiksi voitu erehdyksessä sijoittaa väärään paikkaan.

Metsänkäyttöilmoitus tulevasta kasvatus-, uudistus- tai metsätuhohakkuusta on tehtävä vähintään kymmenen päivää ja aikaisintaan kolme vuotta ennen hakkuun aloittamista. Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä kotitarvehakkuista, pienikokoisen puuston hakkuista tai pienialaisista reunavyöhyke- tai linjahakkuista, elleivät ne kohdistu metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön. Kaikkiaan Metsäkeskus vastaanottaa vuosittain noin 110 000 metsänkäyttöilmoitusta.

Lähde: https://www.metsakeskus.fi/tiedotteet/uusi-seurantamenetelma-tehostaa-ja-parantaa-metsalain-valvontaa

Lisännyt: 3.6.2017 Satellio Oy

8.2.2017 Hankkeelle myönnetty jatkorahoituspäätös

Metsävaratiedon ajantasaistus – Satelliittikuviin perustuva muutostulkinta – hankkeelle on myönnetty Maa- ja metsätalousministeriön jatkorahoituspäätös vuodelle 2017 alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Erikoistutkija Laura Sirro
puh. 0405387769, laura.sirro@vtt.fi

7.6.2016 Lehdistötiedote

LEHDISTÖTIEDOTE: Suomen metsähakkuut kartalle Sentinel-2- satelliitista

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtamassa tutkimushankkeessa kehitetään menetelmä, jonka avullaSuomen metsävaratiedot saadaan nykyistä nopeammin ajan tasalle. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka tehostaa metsälain valvontaa ja parantaa metsänomistajia palvelevan Metsään.fi-palvelun tietojen laatua.

Sentinel-2 on eurooppalainen satelliitti, jonka kuvista voidaan havaita hakkuiden aiheuttamat muutokset metsäpeitteeseen. Kymmenen metrin tarkkuuteen yltävät digitaaliset kuvat ovat käyttäjilleen ilmaisia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tiedot toteutuneista hakkuista jopa neljä kertaa vuodessa tai vähintäänvuosittain. Hankkeen tuloksena syntyy pilottipalvelu, jolla Suomen metsäkeskus testaa, miten hyvin kartoitusmenetelmä tukee sen toimintaa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, pystytäänkö kirjanpainajakuoriaisen aiheuttamia metsätuhoja ja myrskyvahinkoja havaitsemaan satelliittikuvista.

Sentinel-2- satelliitti on osa Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön yhteistä viiden miljardin Copernicus-ympäristöohjelmaa. Ohjelma takaa samanlaisen aineiston saannin vuosikymmeniksi eteenpäin, joten sen varaan voi rakentaa operatiivisia palveluita.

VTT:n lisäksi hankkeeseen osallistuvat Luonnonvarakeskus Luke, Suomen metsäkeskus, Satellio Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Vuonna 2018 päättyvän hankkeen tieteelliset tulokset ovat julkisia. VTT osallistuu myös kolmeen muuhun kärkihankkeen osaprojektiin.

Linkki VTT:n sivuille julkaisuun

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Erikoistutkija Laura Sirro
puh. 0405387769, laura.sirro@vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusprofessori Tuomas Häme
puh. 0405870631, tuomas.hame@vtt.fi